Jezik:

Bekešsentandraš
Veza sa Bekešsentandrašem datira iz 18. veka. 1769. godine u Iđošku pustu došlo je 81 porodica iz Bekešsentandraša i utemeljila današnji Mali Iđoš. 200 godina nakon naseljavanja, 1969. godine Mali Iđoš i Bekešsentandraš stupaju u kontakt i 1988. godine zvanično potpisuju zbratimljenje dva naselja.