Nyelv:

Helyi Közösség

Tanácselnök: dr. Deák Tibor
Titkár: Sípos Tibor
Cím: Fő utca 34.
Tel: 024/730-020
Fax: 024/730-020
E-mail: kishegyes@eunet.rs
Kishegyes Helyi Közössége demokratikus érdekközössége a területén élő polgároknak és ezek egyesületeinek és társulatainak. A helyi közösségben a polgárok szolidárisan érvényesítik jogaikat és szükségleteiket, amit saját maguk határoznak meg. A helyi közösség Kishegyes községhez tartozik. A helyi közösség székhelye Kishegyes, Fő utca 34. A helyi közösség a település területét és Kishegyes kataszteri községet öleli fel és az alábbi kataszteri községekkel határos: Lovćenac, Verbász, Kúla, Lipár, Bajsa, Bácstopolya és Njegoševo. A helyi közösség jogi személy, mely az alapszabályban és a helyi közösség megalakításáról szóló határozatban kijelölt jogok és kötelességek keretében önállóan rendelkezik saját eszközeivel.


Önkormányzat

Polgármester: Marko Lazić
Alpolgármester: Kerekes Zoltán
Cím: Fő utca 32.
Tel: 024/730-010
www.kishegyes.com
E-mail:opstina.maliidos@gmail.com


Ady Endre Kísérleti Általános Iskola

Igazgató: Fülöp Valentin
Cím: Fő utca 27.
Tel: 024/730-002
E-mail:iskolakishegyes@gmail.com


Könyvtár

Igazgató: Nagy Erzsébet
Könyvtáros: Kecskés Tünde
Cím: Fő utca 39.
Tel: 024/730-055
E-mail: kishegyesikonyvtar@gmail.com
Web: www.librarykh.org.rs
Könyvtár Kishegyesen több mint száz éve létezik. Dr. Virág Gábor helytörténész rendelkezik egy jegyzőkönyvvel, amely arról tanúskodik, hogy 1869-ben „Egyenlőségikör” néven olvasóegyletet alapítottak. Az első könyveket Kiss Károly egykori földbirtokos adományozta a későbbi könyvtárnak, amely a katolikus egyház keretein belül jött létre a parókián. A Keresztes Egylet megalakulásával, 1934-ben a művelődési egyesület épületében rendezték be az új közkönyvtárat, jegyzék szerint 250 kötettel, amelyeket díjmentesen vehetett igénybe a falu minden lakosa. Ilyen formában rövidebb-hosszabb megszakításokkal működött a második világháború végéig, amikor ideiglenesen megszűnt.
A Szövetkezeti Otthon felépítésével és megnyitásával, 1951-ben, ebben az épületben kaptak helyet a művelődési szakosztályok, többek között a felújított Népkönyvtár is. Adatok szerint ekkor a polcokon 450 könyv állt a tagsági díjat fizető 230 olvasó rendelkezésére. Ebben az időben önkéntes munkával, főleg tanítónők látták el a könyvtárosi teendőket. Olyan lelkiismeretes munkát végeztek a könyv népszerűsítése terén, hogy a könyvállomány az elkövetkező tíz évben (főleg adományokból), mintegy 4000 kötetre gyarapodott.
Az első hivatásos könyvtárost 1961-ben kapta a falu, Vigh Rudolf személyében, amikor a szabadkai járás területén községi központi könyvtárakat alakítottak, és a Központi Könyvtárba beolvasztották az Iskolakönyvtárat. Ettől kezdve rendszeres a beszerzés, érvényesül a könyvek szabványos feldolgozása és nyilvántartása. Ilyen formában az állomány csakhamar 8000 könyvre növekedett, a tagság száma pedig 600-700 körül alakult. Őt követte Kollár Lajos, 1988-tól pedig Sz. Vörös Julianna vezeti a könyvtárat. Mai formájában 1967 óta áll fenn, ekkor összevonták a község területén működő három könyvtárat. Azóta egységes intézményként működik.
A kishegyesi könyvtárban jelenleg mintegy tizennégyezer kötet található, ennek 20 százaléka szerb nyelvű, a többi magyar. Az utóbbi néhány évben jelentősen megújult a könyvállomány, a szépirodalmi művek mellett, szótárak, lexikonok, enciklopédiák és mezőgazdasági könyvek egészítették ki a szakirodalmat. Idén kezdődött a könyvállomány számítógépes feldolgozása.
Az olvasókkal való kapcsolattartás fontos szerepet játszik a könyvtár működésében. Irodalmi rendezvényeket, kiállításokat, könyvbemutatókat havonta szerveznek.
Külön tartanak könyvtári foglalkozásokat az általános iskolások részére.
Az olvasók igényeinek megfelelően határozták meg a könyvtár munkaidejét.
Könyvkölcsönzés: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-14 óráig,ncsütörtök: 12-18 óráig.
Az olvasóterem a könyvtár munkaideje alatt látogatható.


Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény

Igazgató: Janó Mária
Cím: II. Rákóczi Ferenc 18.
Tel: 024/730-109

Dr. Márton Sándor Egészségház

Igazgató: Marko Martinović
Cím: Iparos utca 1.
Tel: 024/730-236