Језик:

Библиотека

Директорица: Ержебет Нађ
Библиотекарка: Тинде Кечкеш
Адреса: Главна 39.
Тел: 024/730-055
E-mail: kishegyesikonyvtar@gmail.com
Web: www.librarykh.org.rs
У Малом Иђошу библиотека постоји више од сто година. Др. Габор Вираг, хисторичар поседује записник који сведочи да је 1869. године основано читалачко друштво „Кружок једнакости”. Прве књиге је касније насталој библиотеци у оквиру жупаније, даривао некадашњи земљопоседник Карољ Киш. Оснивањем Друштва Крсташ, 1934. године нова јавна библиотека је, са 250 свезака по записима, који су били доступни свим становницима села без надокнаде, добила место у просторијама културно уметничког друштва. У овом облику је функционисала са краћим и дужим прекидима до краја другог светског рата, када је укинута за извесно време.
Обновљена Народна библиотека је изградњом Задружног дома, 1951. добила просторије заједно са осталим кружоцима културе. Подаци говоре да је на полицама стајало 450 књига које су биле на разполагању за 230 претплатника, чланова библиотеке. У то време су библиотекарске дужности обављале учитељице, најчешће добровољним радом. Као резултат њихове савесне преданости у популаризацији књига, у наредних 10 година је фонд нарастао на 4000 томова углавном поклоњених књига.
Када су на територији суботичког среза 1961. године основане Централне општинске библиотеке, а школска библиотека се интегрисала са Централном библиотеком, село је добило првог званичног библиотекара Рудолфа Вига. Набавка књига од тог момента постаје редовна, до изражаја долази стандардна обрада и евиденција књига. Тако се фонд убрзо повећао на 8000 књига, истовремено број чланова библиотеке се повећао на 600 до 700 чланова. Након њега дошао је Лајош Колар, а од 1988. године библиотеку води Јулиана Селеши Вереш. Данашњи облик датира из 1967. године када су обједињене библиотеке на територији општине. Од тада функционишу као јединствена установа.
Библиотека Мали Иђош тренутно располаже са 14000 томова, од чега је 20% књига на српском а остале на мађарском језику. У последњих неколико година бројно стање књига је обимније, поред белетристике, стручна литература је допуњена речницим, лексиконима, енциклопедијама и књигама из области пољопривреде. Током године је започета и електронска обрада евиденције књигама.
Од изузетног значаја у раду библиотеке је директан контакт са читаоцима. Месечно се одржавају књижевне вечери, изложбе и промоције књига.
Посебно се одржавају радионице за ученике основне школе.
Радно време се одређује по потребама читалаца.
Изнајмљивање књига: понедељак, уторак, среда, петак: 7.30 -14 часова, четвртак: 12-18 часова.
Читаоница се може посетити у току радног времена.