Jezik:

Biblioteka

Direktorica: Eržebet Nađ
Bibliotekarka: Tinde Kečkeš
Adresa: Glavna 39.
Tel: 024/730-055
E-mail: kishegyesikonyvtar@gmail.com
Web: www.librarykh.org.rs
U Malom Iđošu biblioteka postoji više od sto godina. Dr. Gabor Virag, historičar poseduje zapisnik koji svedoči da je 1869. godine osnovano čitalačko društvo „Kružok jednakosti”. Prve knjige je kasnije nastaloj biblioteci u okviru županije, darivao nekadašnji zemljoposednik Karolj Kiš. Osnivanjem Društva Krstaš, 1934. godine nova javna biblioteka je, sa 250 svezaka po zapisima, koji su bili dostupni svim stanovnicima sela bez nadoknade, dobila mesto u prostorijama kulturno umetničkog društva. U ovom obliku je funkcionisala sa kraćim i dužim prekidima do kraja drugog svetskog rata, kada je ukinuta za izvesno vreme.
Obnovljena Narodna biblioteka je izgradnjom Zadružnog doma, 1951. dobila prostorije zajedno sa ostalim kružocima kulture. Podaci govore da je na policama stajalo 450 knjiga koje su bile na razpolaganju za 230 pretplatnika, članova biblioteke. U to vreme su bibliotekarske dužnosti obavljale učiteljice, najčešće dobrovoljnim radom. Kao rezultat njihove savesne predanosti u popularizaciji knjiga, u narednih 10 godina je fond narastao na 4000 tomova uglavnom poklonjenih knjiga.
Kada su na teritoriji subotičkog sreza 1961. godine osnovane Centralne opštinske biblioteke, a školska biblioteka se integrisala sa Centralnom bibliotekom, selo je dobilo prvog zvaničnog bibliotekara Rudolfa Viga. Nabavka knjiga od tog momenta postaje redovna, do izražaja dolazi standardna obrada i evidencija knjiga. Tako se fond ubrzo povećao na 8000 knjiga, istovremeno broj članova biblioteke se povećao na 600 do 700 članova. Nakon njega došao je Lajoš Kolar, a od 1988. godine biblioteku vodi Juliana Seleši Vereš. Današnji oblik datira iz 1967. godine kada su objedinjene biblioteke na teritoriji opštine. Od tada funkcionišu kao jedinstvena ustanova.
Biblioteka Mali Iđoš trenutno raspolaže sa 14000 tomova, od čega je 20% knjiga na srpskom a ostale na mađarskom jeziku. U poslednjih nekoliko godina brojno stanje knjiga je obimnije, pored beletristike, stručna literatura je dopunjena rečnicim, leksikonima, enciklopedijama i knjigama iz oblasti poljoprivrede. Tokom godine je započeta i elektronska obrada evidencije knjiga..
Od izuzetnog značaja u radu biblioteke je direktan kontakt sa čitaocima. Mesečno se održavaju književne večeri, izložbe i promocije knjiga.
Posebno se održavaju radionice za učenike osnovne škole.
Radno vreme se određuje po potrebama čitalaca.
Iznajmljivanje knjiga: ponedeljak, utorak, sreda, petak: 7.30 -14 časova, četvrtak: 12-18 časova.
Čitaonica se može posetiti u toku radnog vremena.