Језик:

Огледна основна школа "Ади Ендре"

Диркетор: Филеп Валентин
Адреса: Главна 27.
Тел: 024/730-002
E-mail:iskolakishegyes@gmail.com