Језик:

Месна Заједница

Председник савета: др Тибор Деак
Секретар: Тибор Шипош
Адреса: Главна 34.
Тел: 024/730-020
Факс: 024/730-020
E-mail: kishegyes@eunet.rs
Месна Заједница Мали Иђош је интересна, демократска заједница свих грађана на њеној територији и њихових удружења. У МЗ грађани задовољавају солидарно своје заједничке интересе и потребе које сами утврде. МЗ је у саставу Општине Мали Иђош. Седиште МЗ је у насељу Мали Иђош, у улици Главна бр. 34.
Подручје МЗ обухвата насељено место, као и катастарску општину Мали Иђош и граничи се са катастарским општинама: Ловћенац, Врбас, Кула, Липар, Бајша, Бачка Топола и Његошево. МЗ има својство правног лица који самостално располаже свим својим средствима у оквиру права и обавеза утврђеним Статутом и Одлуком о оснивању МЗ.