Језик:

Здраствена установа "Др Мартон Шандор"

Директор: Марко Мартиновић
Адреса: Занатлијска 1.
Тел: 024/730-236