Nyelv:

Fácán Vadászegyesület

Elnök: Kátai Sándor
Cím: Fő utca 70.
Tel: 024/730-098


Nők Kishegyesi Fóruma

A Nők Kishegyesi Fóruma, nonprofit, politikamentes szervezetként 2002. október 17-én alakult. Az alakuló Közgyűlésen 32 nő vett részt. Jelenleg 52 tagot számlál. A szervezet munkaprogramját, feladatait és célkitűzéseit a 13 tagú igazgató bizottság dolgozta ki.
A Fórum fő tevékenységi formái: a gyerekekkel és az ifjúsággal való foglalkozás, az idős háztartásokkal való töőrdés, a csökkentett képességgel élő személyekkel való foglalkozás, a nők társadalmi helyzetének javítása, valamint projektumok kidolgozása és a civil szféra más szervezeteivel való együttműködés.
A Fórum elsődleges feladata a nők, elsősorban a faluban élő nők társadalmi helyzetének javítása, társadalmi életbe való bekapcsolásuk, egészségügyi felvilágosításuk. Különböző szemináriumokon, edukációkon való részvétellel serkenteni magabiztosságukat, saját értékeik felismerését.
A projektumok kidolgozásával és a civil szférával való együttműködéssel foglalkozó aktíva célja és feladata természetesen a pályázatok, applikációk kísérése, projektumok kidolgozása, kapcsolatteremtés más hasonló tevékenységű civil szervezettel, valamint a lobbizás.
Az idősekkel töőrdő aktíva szervezi a magukra hagyott falunkbéli idős polgártársaink támogatását. Humanitárius akciók révén megpróbáljuk megkönnyíteni és megszépíteni nagyapáink és nagyanyáink életét.
A gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó aktíva a gyerekeket és a fiatalokat érdeklő különböző sport és művelődési tevékenység felélénkítését tűzte ki célul. Feladata, hogy különféle rendezvényeket szervezzen, ahol a gyerekek átérezhetik a közösség szellemét, elfogadják a másságot és megtanulják mi a tolerancia.
A csökkentett képességgel élő személyekkel foglalkozó aktíva az Értük-értünk projektum keretében a sajátságos képességgel élő gyerekek szocializációját tűzte ki célul. A gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó aktívával együttműködve, ezeket a gyerekeket fokozatosan, lépésőrl-lépésre haladva fogadtatják el társaikkal.

www.noiforum.org.rs


Petőfi Sándor Művelődési Egyesület

Elérhetőség:
Linka B. Gabriella elnök
Fő utca 49.
Tel: 024/731-297
Fax: 024/731-338
Email: linkagabi@gmail.com
A legidősebb táncegyüttes a Rizgetős nevet viseli, és 2005-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Minden évben szerepelnek a Gyöngyösbokrétán, amely a magyar néptáncegyüttesek vajdasági fesztiválja. A 10 legjobb magyar néptáncegyüttes között tartják őket számon. Számos föllépésük van az ország területén és külföldön egyaránt. 2005-ben vettek részt először az Újvidéken megrendezett Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán, melyet a budapesti Martin György Néptánc Szövetség szervez. A csoport tagjai középiskolás, egyetemista és dolgozó fiatalok.
A felnőtt együttes mellett két gyermekcsoport is működik Garagulya és Krajcárka néven.
A Garagulya gyermekcsoport négy évvel ezelőtt alakult, tagjai általános iskolás gyerekek. 2005-ben első ízben vett részt a Kőketánc gyermek néptánc vetélkedőn, ahol harmadik, 2007-ben pedig első helyezést ért el korcsoportjában. Ugyanebben az évben az Interetno fesztiválon ezüstplakettet érdemeltek ki.
A Krajcárka tánccsoport 2001-ben alakult, ebben a csoportban többségében középiskolás diákok táncolnak. 2005-ben a Kőketánc vetélkedőn korcsoportjukban második helyezést értek el, 2003-ban és 2004-ben harmadik helyezést, 2007-ben első, az Interetno fesztiválon pedig aranyplakettel jutalmazták őket.
A művelődési egyesület Szajkó nevet viselő énekcsoportja és énekkettőse öt évvel ezelőtt kezdett el működni. 2005-ben másodízben vettek részt a Szólj, Síp, Szólj! népzenei vetélkedőn Újvidéken, és első helyezést értek el kategóriájukon belül.
A Marcipán gyermekbarátok köre régi gyermekjátékokat, népszokásokat elevenítenek fel, sőt részt vesznek maga a játékok elkészítésében is.
A Dombos Zenekar öt éve alakult, repertoárjukon főleg komolyzenei művek szerepelnek.
A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szakcsoportjai minden évben előadásokat szervez a falu napján, karácsonykor, március 15.-én, farsangkor, húsvétkor és egyéb jeles események alkalmából.
A szakcsoportok próbáikat a helyi művelődési házban tartják.


29. sz. Szent András cserkészcsapat

Cím: Kecskés Endre, Kossuth Lajos 55/A
A kishegyesi 29. sz. Szent Andrés cserkészcsapat 1996. augusztus 26-án alakult meg. Három örsből áll: Szarvas, Mustang (fiúk) és Margaréta (lány örs). A csapat megalakulásának napján 18 cserkészt avattak fel, azóta hivatalosan a létszám 40 fő. A kishegyesi cserkészek az Észak-Bácskai Cserkészkörzethez tartoznak, e körzet csapataival közösen vesznek részt a hagyományos nyári táborozásokon.
A kishegyesi cserkészek 2006-ban ünnepelték tízéves fennálásukat, amire alkalmi műsorral készültek és ellátogattak a vajdasági és a csongrádi cserkészek.


Szent Anna-kórus

Tel: 024/730-838, 024/730-977
A kishegyesi Szent Anna-kórus 2006 májusában alakult. A kórus repertoárján egyházi jellegű művek szerepelnek, melyek a szentmisék keretén belül, valamint jelentős ünnepek alkalmával hallhatók az énekkar előadásában.
A jelenleg kilenc tagú, többszólamú kar örömmel várja mindazon zenekedvelő, énekszerető fiatalok jelentkezését, akik szeretnének részesülni a karének csodálatos élményében, mellyel egyben hozzájárulnak a falu egyházzenei világának felvirágoztatásában.


Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület

Cím: Fő utca 63.
Tel: 024/730-222
A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület 1874-ben alakult, alapításának pillanatában 133 tagot számlált.
Volt olyan időszak, amikor Kishegyes művelődési és szórakoztató életének, de a sporttevékenységeknek is a fő hordozója volt, de nehéz időszak is, amikor csak a legalapvetőbb tevékenységének tudott nagynehezen eleget tenni, ez pedig a tűzoltás, emberi életek és anyagi javak mentése.
Az ÖTT tagsága időszakonként változott, válságos időkben mindössze 20-ra csökkent, hogy ismét emelkedjen és 50 körül állandósuljon. Az egyik legfontosabb feladatnak a tömegesítést tűzték ki, minél több általános iskolás korosztályú fiatal bevonását. E feledatot maradéktalanul teljesítették, és jelen pillanatban az egyesület ismét 130-140 tagot számlál.
A legifjabbak számára atraktívvá kell tenni a munkát, ezért a községi-, körzeti versenyeken igyekeznek rendszeresen részt venni, hogy aztán a köztársasági versenyen is bizonyítani tudják a csapat gyorsaságát, szorgalmát, rátermettségét. Legutóbbi köztársasági versenyen a 6-12 év közötti fiúcsapat 2. helyezést ért el 2002-ben, Lapovon.
Természetesen a munkát nem elszigetelve végzik, céljuk, hogy a kapcsolataikat ápolják a környező testületekkel, de mint civil szervezet, a kapcsolat kiépítése nem csak a szomszédos testületekkel fontos, hanem más civil szervezetekkel is. 2004-ben együttműködési szerződést írtak alá a pusztamérgesi Szent Flórián ÖTT-vel, és azóta is minden évben fejlesztik a kapcsolatot.
A testület az elmúlt évek folyamán sokat dolgozott a Tűzoltó Otthon kiépítésén, felépült a garázs, a torony, a környék is rendezve lett, a tűzoltókészülékek javítása is beindult.
A viszony a hivatásos tűzoltó egységgel ideális, úgyhogy mind a parancsnok, mind pedig a fizetett tűzoltók is kivétel nélkül tagjai az ÖTT-nek is.


Egység Labdarúgó Egyesület

A futballt 1913-tól vezetik Kishegyesen. Az első klub 1919-ben alakult KAC ( Kishegyesi Atlétikai Club) néven.
Története folyamán többször is változtatott nevet. 1932-1942 Bela Zvezda, 1942-1944 Bocskai. 1945-től napjainkig folyamatosan Egység néven szerepel. Labdarúgó csapat rendszeresen részt vett a bajnokságon, többször szerepelt a topolyai községi ligában, a szabadkai ligában és a bácskai ligában. Az 1950-es években két esetben is selejtezőt játszott a vajdasági ligába jutásért, de ez egyik alkalommal sem sikerült. Ez az egyedüli klub a faluban amely a megalakulása óta megszakítás nélkül működik.
Jelenleg a szabadkai ligában versenyeznek.


KINCSE

Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete

A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete azaz a KINCSE 2003-ban alakult. A szervezet egyik iránytadó jelszava a családi élet melege egyik nélkülözhetetlen feltétele a felnőtt boldogságnak és a gyermek érzelmileg és társadalmilag kiegyensúlyozott fejlődésének. Tagjai olyan családok ahol legalább három gyermek van. Feladatai és céljai között szerepel a tagok tapasztalatcseréje a gyermeknevelésben, szórakoztató műsorok, ünnepségek, kirándulások szervezése, a felnőttek felelőségérzetének eőrsítését a fiatalabb generáció iránt, kiállítások és versenyek szervezése.