Језик:

Форум жена Мали Иђош

Форум жена Мали Иђош основан је 17.октобра 2002. године. На оснивачкој скупштини је присуствовало 32 жене. Предлог програма рада, циљеве и задатке израдио је управни одбор од 13 чланова.
У оквиру Форума раде активи, и то за рад са децом и омладином, за рад са старим домаћинствима, за рад са особама са посебним потребама, актив за ангажовање жена у друштвени живот средине и актив за израду пројеката и сарадњу са цивилном сфером наше средине.
Првенствени циљ Форума жена Мали Иђош је побољшање положаја жена у друштву, конкретно жена на селу. Задаци овог актива су стимулација и активирање жена у друштвени живот средине. Здравствено просвећивање необразованих жена. Побољшање самопоуздања, спознаја сопствених вредности кроз волонтерски рад али и едукацијама и учешћем на разним семинарима. Задатак актива је укључивање што више жена у волонтерски рад.
Циљеви и задаци актива за израду пројеката и сарадњу са цивилном сфером је наравно праћење конкурса, апликација, израда пројеката и успостављање контаката са цивилним организацијама сличне оријентације у раду, као и лобирање. Актив за рад са старим домаћинствима се бави организовањем помоћи нашим суграђанима који су препуштени сами себи. Кроз хуманитарне акције покушавамо да олакшамо и улепшамо златно доба наших дека и бака.
Актив за рад са децом и омладином за циљ је поставио оживљавање разних спортских и културних активности наше средине, које би заинтересовале децу и омладину. Задатак нам је да окупимо децу што чешће у што вишем броју на разним манифестацијама, где ће осетити дух заједништва, прихватити различитости и научити шта је толеранција.
Актив за рад са особама са посебним потребама за циљ има социјализацију деце са посебним потребама кроз пројекат «За њих, због нас». У сарадњи са Активом за рад са децом и омладином корак по корак зближавамо ову децу са њиховим вршњацима.

www.noiforum.org.rs