Jezik:

Forum žena Mali Iđoš

Forum žena Mali Iđoš osnovan je 17.oktobra 2002. godine. Na osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 32 žene. Predlog programa rada, ciljeve i zadatke izradio je upravni odbor od 13 članova.
U okviru Foruma rade aktivi, i to za rad sa decom i omladinom, za rad sa starim domaćinstvima, za rad sa osobama sa posebnim potrebama, aktiv za angažovanje žena u društveni život sredine i aktiv za izradu projekata i saradnju sa civilnom sferom naše sredine.
Prvenstveni cilj Foruma žena Mali Iđoš je poboljšanje položaja žena u društvu, konkretno žena na selu. Zadaci ovog aktiva su stimulacija i aktiviranje žena u društveni život sredine. Zdravstveno prosvećivanje neobrazovanih žena. Poboljšanje samopouzdanja, spoznaja sopstvenih vrednosti kroz volonterski rad ali i edukacijama i učešćem na raznim seminarima. Zadatak aktiva je uključivanje što više žena u volonterski rad.
Ciljevi i zadaci aktiva za izradu projekata i saradnju sa civilnom sferom je naravno praćenje konkursa, aplikacija, izrada projekata i uspostavljanje kontakata sa civilnim organizacijama slične orijentacije u radu, kao i lobiranje.
Aktiv za rad sa starim domaćinstvima se bavi organizovanjem pomoći našim sugrađanima koji su prepušteni sami sebi. Kroz humanitarne akcije pokušavamo da olakšamo i ulepšamo zlatno doba naših deka i baka.
Aktiv za rad sa decom i omladinom za cilj je postavio oživljavanje raznih sportskih i kulturnih aktivnosti naše sredine, koje bi zainteresovale decu i omladinu. Zadatak nam je da okupimo decu što češće u što višem broju na raznim manifestacijama, gde će osetiti duh zajedništva, prihvatiti različitosti i naučiti šta je tolerancija.
Aktiv za rad sa osobama sa posebnim potrebama za cilj ima socijalizaciju dece sa posebnim potrebama kroz projekat «Za njih, zbog nas». U saradnji sa Aktivom za rad sa decom i omladinom korak po korak zbližavamo ovu decu sa njihovim vršnjacima.

www.noiforum.org.rs